Allerzielen – gedicht door Maarten Das

Op donderdag 2 november, Allerzielen, hield het Catharijnehuis een herdenkingsbijeenkomst voor overleden dak- en thuislozen. De bijeenkomst werd gehouden bij de Levensboom in de tuin van het ernaast gelegen Catharijneconvent. In deze boom wordt na het overlijden van iemand uit het dak- en thuislozencircuit een metalen naamplaatje gehangen. Dichter Maarten Das schreef dit jaar een gedicht voor de herdenking, wat erg werd gewaardeerd door de aanwezigen.

Allerzielen

Was je maar bij me, de stad is zo kil.
De nevelen boven de grachten,
het schuifelen tussen de gevels,

de fietsers over het Smakkelaarsveld.
We zijn met onnoemelijk velen
en onze dagen zijn geteld.

Ik lig in het zoveelste trapportaal en ril.
Waar jij liep, hangt nu een leegte
en in die leegte vat ik kou –

en toch durf ik te wedden
dat er een rustplaats is onder de sterren,
een dak van licht voor jou.