Bundel en steen voor/over het Wilhelminapark

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Wilhelminapark en omgeving is de dichtbundel DichterSbijWilhelmina verschenen, waaraan maar liefst dertien dichters van ons stadsdichtersgilde een bijdrage hebben geleverd.  Op 31 augustus werd onder een imposante boom van het Wilhelminapark het eerste exemplaar van de bundel uitgereikt aan de Utrechtse burgervader Jan van Zanen.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens dit evenement werd ook een steen onthuld waarop een strofe van het door Peter Drehmanns geschreven gedicht ‘Knuppelbrug’ (eveneens in de bundel) is te lezen. De steen werd in de ochtend geplaatst nabij de zogeheten Knuppelbrug aan de oostelijke rand van het Wilhelminapark.

Knuppelbrug

Een brug bestaat bij de gratie
van een kloof, een leemte
die gracieus wordt geloochend
door de brug

De brug in kwestie is een bruggetje
dat groeit naar de overkant
met boomstambalustrades –
nagalm van het parkbestand:
natuur robuust nagebootst

Het bruggetje verraadt gratie
kronkelt zich wulps
over glunderend water
vervlecht zich zwierig
boven de snede

Het bruggetje slaat een brug
tussen
Hemelboom en Koningslaan
tussen
Krimlinde en Jugendstil
tussen
fietsspaken en staartpennen
tussen
aardwormen en straatstenen

De brug kromt zijn rug, laat trots over zich heen
lopen, strekt zich en omarmt
de breuk, stelpt de wond

Peter Drehmanns