Kerstboodschap

26 december 2016 – De Stichting Ambulante Dagbesteding organiseerde op Tweede Kerstdag een gratis kerstmaaltijd voor 80 eenzamen, daklozen en vluchtelingen uit Utrecht. Bij deze gelegenheid droeg Fred Penninga in café Restaurant de Branding (in de Utrechtse Dichterswijk) het volgende gedicht voor.

WE ZIJN OP DE WERELD

Kerstboodschap en nieuwjaarswens in één!

Utereg jouw stadsie daar gebeurt van allerhand.
Het meeste blijft onzichtbaar, niemand die het weet
eenzaamheid en armoe dat heet het kleine leed.
Pas als het misgaat, staan er zes regels in de krant.

De wereld van de regelaars die met twee maten meet;
vele tekens aan de wand, maar zelden één verband
steeds meer minder zorg in dit verkilde kikkerland.
Te veel mensen waaraan te weinig aandacht wordt besteed.

Er past slechts één moraal op dit pikdonkere verhaal:
kijk om, zorg voor elkaar; wie goed doet, goed ontmoet.
Deze hartekreet geldt integraal voor ons allemaal.

Zo moeilijk is het niet; begin gewoon, met frisse moed.
Dit is boodschap en wens, in één pakket, totaal;
zeg ‘ns: eet mee, hier is mijn uitgestoken hand, als groet!

WE ARE ON THIS WORLD

Christmas- message and a message for New Year in one!

In your city Utrecht all kind of things are happening.
most of them are invisible, nobody knows
loneliness and poverty are called small sorrow.
Only when things go wrong, one can read six lines in the newspaper.

This is a world of controllers that use double standards;
There are so many signs, but rarely one clear connection
There is increasingly less care in this chilly land.
Too many people are receiving too little attention.

The moral of this pitch-black tale is only one:
look around, take care of each other; who does good, meets well.
This heartfelt cry applies fully to all of us.

It isn’t that difficult; just start with bold courage.
This is a message and a plead, packed as one;
Tell a neighbor: join my meal, take my outstretched hand, as a greeting!