Mark Boog zingt de singel vol

Na 40 jaar stroomt er weer water door de Catharijnesingel ter hoogte van Vredenburg en Paardenveld. Op 19 december 2015 om 19.30 werd de Singel officieel geopend. Mark Boog schreef een Stadsgedicht en droeg het bij de opening voor.

IMG_5630

Catharijnesingel

Nog steeds beteugeld maar vrijer
dan in lange tijd, water juicht
zich de nieuwe stad door,

herinnert zich de paardentram
en de huizen die verdwenen,
huizen die kwamen.

Ach – water zegt altijd ach –
en wanneer watertrapt de eerste
onder het betonnen viaduct,

sorteert uit gewoonte voor,
rechtdoor voor de Straatweg,
wanneer komen de bootjes?

Hoog rijst op de weemoed,
kolossaal gebouw. Binnenkort
verlangen we terug naar asfalt.

Mark Boog

IMG_5646