Alexis de Roode

alexiskleurAlexis de Roode (1970) maakt sinds de oprichting in 2009 deel uit van het Gilde. Hij was van 21 juni 2014 tot 6 januari 2017 Gildemeester.

Wat is je relatie met Utrecht?

Ik ben in 1988 in Utrecht op kamers gegaan. Sindsdien heb ik hier altijd gewoond, o.a. in de Vogelbuurt, Tuindorp-West, Centrum en Wijk C. Ik voel me sterk met Utrecht verbonden, door de liefdes die ik hier heb beleefd, de eerste stappen als dichter, mijn liefde voor oude architectuur, de rijke literaire geschiedenis en het geweldige culturele klimaat van de laatste jaren. Er hangt een kwatrijn van mij in de hal van het nieuwe Stadskantoor van Utrecht, samen met een kwatrijn van de gestorven Utrechtse dichter Guillaume van der Graft, dat is een grote eer. Wat ik haat aan Utrecht is de Uithof, waar ik ruim zes jaar heb gestudeerd.

Wat zijn je aandachtsgebieden en specialiteiten als dichter binnen het Gilde?

Als Gildemeester heb ik de organisatie en financiën op orde gemaakt, een nieuw bestuur gevonden, de relatie met de Gemeente en Literatuurhuis kunnen verstevigen en veel projecten kunnen initiëren en realiseren, o.a. rond de Tour de France in Utrecht in 2015. De bundel Schaduwpeloton, een  Yeats-project met de bundel “Barre schoonheid”, het boek “Hortus Conclusus”, een gedicht in het Trouwboekje van de gemeente Utrecht, een gevelsteen in het sterfhuisje van Willem Barnard zijn andere mooie vruchten van deze periode. Vanaf 6 januari 2017 heb ik een meer bescheiden rol bij het Gilde. Wat betreft mijn dichterschap: mijn eigen poëzie is vaak omschreven als helder, beeldend en lyrisch, ook wel als “opgewekt en wanhopig” en ik voel me thuis op het podium.

Wat moeten we lezen om je als dichter en/of mens beter te leren kennen?

Als dichter:

 • Geef mij een wonder, Uitgeverij Podium, 2005 (nominatie C. Buddingh’-prijs)
 • Stad en Land, Uitgeverij Podium, 2008 (nominatie J.C. Bloem Poëzieprijs)
 • Gratis tijd voor iedereen, Uitgeverij Podium, 2010 (in de top-3 2010 van Guus Middag)
 • Een steen openvouwen, Uitgeverij Podium, 2017 (“een wonder van trefzekerheid” – Piet Gerbrandy)

Als gebloemleesde dichter:

 • De Nederlandse Poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten, verzameld door Ilja Leonard Pfeijffer, Prometheus, 2017
 • Dichters uit de bundel – De moderne Nederlandstalige poëzie in 400 gedichten, verzameld door Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens, Marmer, 2016
 • Olijven moet je leren lezen, Ellen Deckwitz, Atlas Contact, 2016
 • Nieuw Groot Verzenboek, 18e editie, door Jozef Deleu, Lannoo/Podium, 2015
 • De veertig van Heytze, Ingmar Heytze, Podium, 2014
 • Teruggezongen – in memoriam Guillaume van der Graft, Atalanta, 2014
 • Waarom ben je niet bij mij, Arie Boomsma, 2013
 • Mijn Poëziekalender, Gerrit Komrij, Van Gennep, 2012
 • De 100 beste gedichten VSB Poëzieprijs 2012, Uitgeverij De Arbeiderspers, 2012
 • Ik ben een bijl, Erik Jan Harmens, Nijgh & Van Ditmar, 2009
 • Etc

Als liedtekstschrijver:

 • Harmoniepark (CD), La Luna, 2010
 • La Route Lilas (CD), La Luna, 2009

Als mens:

Kom een keer naar de U-slam, elke eerste dinsdag van de maand in café De Bastaard, daar ga ik meestal naartoe.

Waar vinden we meer info?

En een gedicht?

Alexis de Roode – Vuilniszak