Start

Utrecht – 9 november 2005

In Utrecht is een start gemaakt met Eenzame Uitvaart. In de nazomer van 2005 hebben Ruben van Gogh en Nanne Nauta met Els de Spirt en Soendra Raktoe van de gemeente Utrecht afspraken gemaakt. Dit houdt onder andere in dat een leerzame periode ingaat om te zien wanneer en hoeveel Utrechtse doden eenzaam uitvaren.