Straatkompas

In november 2014 werd de vernieuwde/actuele editie van het Straatkompas
ten doop gehouden (zakboekje voor dak- en thuislozen c.s.) in het
Catharijnehuis (Utrechts dagopvang voor dezelfde doelgroep). Fred Penninga schreef een stadsgedicht:

STRAATKOMPAS

Ik heb wel eens gedacht dat ik een soort van schip was
dan zocht ik telkens vol verlangen buitengaats te gaan
met zeven zeeën tot de kim en oeverloos ‘n oceaan
tot ik voor iedereen nog slechts die kleine stip was

mijn koers, dun verlicht door sterren en de maan,
leek recht door zee totdat er plotseling die klip was
waardoor ik schipbreuk leed, mijn richting kwijt was;
hoe konden mijn leven en ik nu samen verder gaan?

Om te beginnen moest ik mijzelf bekennen
dat ik een mens en dus geen soort van schip was
dat vroeg tijd en strijd, ‘t was heel moeizaam wennen

ik wilde weten wat ik zoal kon en wie ik misschien was
en met hulp en steun leerde ik mij langzaam kennen
nu zoek ik nog een haven, ik heb al een kompas!

Fred Penninga