Stadsgedicht Baban Kirkuki

WINTERSCHADUW

De kou nadert de botten.
De natuur heeft geen dekmantel
voor snijdende nachten zonder huis.

Waar kan de mentale onrust bedaren
als de kou in je wezen genesteld is.
Geef de kou geen machtspositie.

Een zoekend individu zoekt warmte
in deze onheilspellende tijd, waar obstakels
in meerdere gedaantes opstaan.

De stad biedt een tijdelijke beschutting,
voor de zielen die wankelen tussen
afwezigheid en het manifesteren van hun zijn.

De dagen leven minimalistisch voort
doorkruisen de stad in afwachting
van primaire erkenning.

(Stadsgedicht 2021)