Luther

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel van de kerk op de deur van de Slotkerk in Wittenberg spijkerde, en daarmee de geboorte van de protestantse kerk in gang zette. Hiermee veranderde hij het aanzien van Europa, en ook van Utrecht. In 1566 leidde het tot de Beeldenstorm in Utrecht waarbij de kerkbeelden van de Dom werden onthoofd. Vanaf 1580 werd de Domkerk definitief protestants, tot in deze tijd. Els van Stalborch, een van de 14 dichters van het Utrechts Stadsdichtersgilde, schreef een gedicht over Maarten Luther voor deze dag.

 

Luther

Jij kijkt mij aan met raadselende ogen
diep weggedoken in een huid
van tijd, je lippen spreken nog
onwrikbare woorden in lood
gegoten, genageld in je ziel,
als breekijzer van God.

Jij begon als wakker kind met
strenge hand gekneed en slim,
rechten zou je gaan studeren,
maar de bliksem sloeg je leven in
en veranderde jouw wereld
en de mijne.

Jij droeg met koppige tred het habijt
van Augustijn en onvermoeibaar
bestudeerde jij de Schrift en
zag dat alles anders en niet
met goud omrand en
betaalbare bemiddeling.

Jij worstelde tussen zonde en
genade, tussen hel en hemel
en niets er tussen in,
je scheurde het zachte pluche
van macht en geld en trok
pij en privilege uit.

Jij gaf het woord de ruimte en
ontheiligde het beeld, waste
gedachten schoon van weelde,
soberde het zwarte klooster
en deelde zorg en aandacht
uit als brood en wijn.

Jij schiep de naakte mens, eenzaam
tussen zijn geweten en genot,
tussen oneindigheid en tijd,
hopend op het numineuze,
te klein om te begrijpen
en met zichzelf alleen.

Els van Stalborch