Gedicht voor Goedopweg

De overheidsinstelling Goedopweg, die zich bezighoudt met bereikbaarheid en mobiliteit in de provincie Utrecht, benaderde ons gilde voor een gedicht. Deze taak nam Peter Drehmanns op zich. Op 16 mei droeg hij zijn gedicht ook voor tijdens een teamdag van Goedopweg in de Metaal Kathedraal. Daar werd ook een draagtas met daarop de laatste strofe van het gedicht uitgedeeld aan de aanwezigen.

Goed op weg

Daar ga je dan.
De uitleenstations roodgloeiend, de stoplichten altijdgroen.
Veilig doortrappen en vaker voorrang
is wat je wilt in het leven, voor je spreidt zich
het netwerk uit, duizendvoudig vertakt en verknoopt, ontward
door ontwerpateliers, onthard door verkeersmeesters

Er wordt vaart gezet achter de deelfietsen, er wordt
alles op alles gezet, we zijn waar we heen gaan,
we zijn bereikbaar, we zijn gezond, we zijn goed
op weg, op weg naar waar we willen zijn

Verder ga je vervolgens.
De hubs hoffelijk, de kruispunten vrijgevig.
Slim sturen en sneller thuis
is wat je verlangt van het leven, achter je waaieren
de wegen uit, filigreinfijn en sierlijk als arabesken, gesmeed
door vervoersgoeroes, gekneed door verbindingsofficieren

Er wordt uitgeknobbeld, er wordt uitgedokterd,
lopers worden uitgerold, knooppunten gladgestreken.
Meer spitsmijdingen! Minder stikstof! Meer longinhoud!
We gaan vooruit, we ademen in, ademen uit

Je bent onderweg, je vloeit voort, stroomt door…
Reiziger zijn is wat je wilt, routeadvies krijgen
is wat je hoopt, soepel overstappen tussen
dag en nacht, vlot parkeren aan het eind
van de reis, thuiskomen met een kalm hart.

Peter Drehmanns