Lintje voor Fred Penninga

Vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de literatuur (m.n. de poëzie) in Utrecht en omstreken is Fred Penninga, behorend tot het Utrechts stadsdichtersgilde, op 22 november 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje opgespeld door de Utrechtse locoburgemeester Kees Diepeveen, die vooral Penninga’s passie en inzet voor het organiseren, stimuleren en begeleiden van dichterlijke activiteiten prees. De door het bestuur van de vereniging Taalpodium Utrecht/Zeist aangevraagde onderscheiding heeft betrekking op een lange periode van het vele vrijwilligerswerk dat Fred verrichtte, o.a. voor instellingen als Taalpodium, de Lees- en Schrijfgroep De Bilt/Bilthoven en Literair Zeist; ook zijn inspanningen als schrijverscoach en bestuurslid van de stichting GOUD hebben ertoe bijgedragen dat Fred de eervolle onderscheiding kreeg.